Protectia Datelor cu Caracter Personal

Protectia Datelor cu Caracter Personal Bravia Total respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor; www.bravia.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, oferta si politica firmei; www.bravia.ro si Bravia Total SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.bravia.ro adresa sa de e-mail poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a www.bravia.ro. Pentru a sterge informatiile furnizate de dumneavoastră din baza de date, este de ajuns sa ne contactati si sa cereti acest lucru telefonic sau prin e-mail. Bravia Total SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce gazduieste site-ul nostru, sau actiunilor unor terte persoane. Informare privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal Pentru ca experienta dvs. pe site-ul www.bravia.ro sa fie completa si pentru a face posibila expedierea si livrarea comenzilor plasate, trebuie sa fiti de acord ca Bravia Total SRL sa colecteze si sa prelucreze datele inscrise conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004 . Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice. conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si ale legislatiei subsecvente, Bravia Total SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de a trimite corespondenta, de a onora comenzile si de a realiza statistici proprii. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare onorarii comenzii. Refuzul dvs. determina imposibilitatea plasarii pe acest site a comenzii dvs. si prelucrarii acesteia. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Departamentele Comercial si Marketing din cadrul firmei Bravia Total SRL. Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si ale legislatiei subsecvente, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Bravia Total SRL Str. Noua nr.62 CP 310490. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alta tara. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil. *Observatie: orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.